Search
× Search
Menu

R.K. Begraafplaats St. Petrus’ Banden

De R.K. Begraafplaats St. Petrus’ Banden, gesticht n.a.v. de Begrafeniswet van 1869, aangelegd op een rechthoekig terrein met een midden- en dwarsas. Op de kruising van de assen een gietijzeren kruis op hardstenen sokkel. Op het einde van de middenas een Neo-gotische grafkapel (rijksmonument) met links daarvan een baarhuisje (rijksmonument).

Eiken en beuken langs de randen en aan de westzijde in een halfronde aanplant. Aan de straatzijde wordt de begraafplaats afgesloten met bakstenen palen een muurtje met gietijzeren hekwerk. De begraafplaats staat op de Gemeentelijke monumentenlijst met als waardering dat hij van cultuurhistorisch belang is, alsook van belang als ruimtelijk en landschappelijk element langs de Drieklinken.

De kapel uit 1891 is van architectuurhistorische waarde vanwege de negotische bouwstiil en detaillering opgetrokken in opdracht van de familie Van Vessem.

Jhr. H.A.L. van Vessem (1814-1891) was ritmeester, ordonnans-officier van Koning Willem III en intendant van de Koninklijke Paleizen te Amsterdam en ’s-Gravenhage. De grafkapel staat op de graven van zijn 28 september 1886 overleden echtgenote en de uit het huwelijk geboren kinderen. Zelf ligt Van Vessem er ook begraven.

Voorts is de kapel van cultuurhistorische waarde vanwege de familiegeschiedenis en de gaafheid en zeldzaamheid van het object. De ligging op de begraafplaats in combinatie met het baarhuisje verlenen het object zijn ensemblewaarde en ontworpen door H.J. van den Brink.

Het baarhuisje is opgetrokken in een late neogotische stijl en dateert uit de periode 1910 - 1920, waarvan de achtergevel identiek is aan de voorgevel met uitzondering van de deur die in de achtergevel ontbreekt. De aanleg valt buiten de bescherming als rijksmonument.

De R.K. begraafplaats ligt aan de Drieklinken, 3972 EC Driebergen-Rijsenburg en behoort bij de Parochie St. Petrus’ Banden. Momenteel is de kerkhofcommissie druk bezig om de begraafplaats te verzelfstandigen naar een kerkelijke instelling.

Vanwege de fusie per 1 januari 2010 van de parochies van de Utrechtse Heuvelrug en Zeist in de Sint Maarten-parochie wil de begraafplaats van St. Petrus’ Banden worden ondergebracht in een aparte rechtspersoon. Overwegingen daarbij zijn het behoud van de mogelijkheid om de begraafplaats alleen te gebruiken voor parochianen van Sint Petrus’ Banden en van het voeren van een zelfstandig beleid ten aanzien van financiën en beheer. Aangezien de R.K. Begraaf- plaats van de St. Theresia-parochie in Maarn al een aparte rechtspersoon is en deel uitmaakt van de Sint Maarten-parochie wordt door het Adviesbureau Rooms-Katholieke Kerk verplicht er één rechtspersoon van te maken, derhalve is de kerkhofcommissie voor een fusie hierover in gesprek.

Mededeling

De Rooms-Katholieke Begraafplaats Sint Petrus' banden is door de inspecteur van de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) conform artikel 5b Wet inzake rijksbelastingen.

Secretariaat

R.K. Begraafplaats St. Petrus’ Banden
p/a Schippersdreef 101
3972 VC  Driebergen-Rijsenburg

Contactpersonen

Naam Rol E-mail Telefoon
Dineke Lintel Begrafenissen 06-13948160
Janny Bakker Begrafenissen 06-13948160
Gerard van de Ven Secretaris/Penningmeester g.v.d.ven19@kpnplanet.nl 0343-518738
Clemens van der Burg Voorzitter clemensvanderburg@gmail.com 0343-514327
Arnold Hertsenberg Bestuurslid a.f.hertsenberg@ziggo.nl 06-13193489
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2020 Stichting R.K. Begraafplaats St. Petrus’ Banden